kiinteistöosakeyhtiö puolukkapolku - varausehdot

Noudatamme majoituspalveluiden tilaamisessa ja varaamisessa seuraavia ehtoja. Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Varauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköpostilla, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Ennakkoon ilmoitettua henkilömäärää ei ole lupa ylittää.

Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (30 % majoituskohteen vuokrahinnasta). Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 4 (neljä) viikkoa ennen majoittumisen alkua, ennakkomaksua ei peritä erikseen, vaan varauksen maksu on suoritettava kokonaisuudessaan varauksen teon yhteydessä.

Varausvahvistus ja ennakko/loppulasku lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin välittömästi varauksen tekemisen jälkeen.

Ennakko- ja loppumaksu tulee maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, ennen varauksen alkua. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Varausvahvistusviestissä on majoituskohteen info-tiedote, jossa kerrotaan avainten luovutuspaikka, sekä muuta tärkeää tietoa mikä pitää ottaa huomioon ennen majoittumisen alkua.

Yhteystiedot sekä ajo-ohje löytyy Juolukan kotisivuilta osoitteesta www.juolukka.fi.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä puhelimitse tai kirjallisesti sähköpostilla. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut sähköpostiin tai yhteyshenkilölle puhelimitse.

Jos asiakas peruuttaa varauksensa

  • 30 päivää ennen varauksen alkamista, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä 100 € peruutusmaksulla.
  • myöhemmin kuin 30 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen majoittumisen alkamista, pidätetään 40 % varauksen kokonaishinnasta.
  • Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 päivää ennen varauksen alkamista tai asiakas ei ilmoita Kiinteistö Oy Puolukkapolulle ennen varauksen alkamista siitä, ettei hän käytä varaamiaan palveluja, on Kiinteistö Oy Puolukkapolulla oikeus periä varauksen koko hinta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
  • Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu huoneistosta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta.

 

Mikäli varaus peruutetaan ennen palvelun alkamista, mutta varauksen teon jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut asiakkaalle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta takaisin vähennettynä toimistokulut 100 €.

Tapahtumasta on ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys esim. lääkärintodistus. Mikäli peruutus tapahtuu majoituskohteen vuokrauksen jo alettua, ei palvelun kokonaishintaa palauteta.

Varauksen muutosehdot

Mikäli asiakas haluaa muuttaa varausta (loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Kiinteistö Oy Puolukkapolulla oikeus veloittaa tästä aiheutuvat muutoskulut tai hylätä muutospyyntö. Muutos on tehtävä viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Kiinteistö Oy Puolukkapolun oikeus peruuttaa varaus

Mikäli asiakas ei hoida maksuja määräpäivään mennessä, Kiinteistö Oy Puolukkapolulla on oikeus perua varaus. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), Kiinteistö Oy Puolukkapolku voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin.

Kiinteistö Oy Puolukkapolun vastuu rajoittuu vain asiakkaan maksaman summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Force majeure esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Oleskelu kohteessa

Majoitusvuorokausi alkaa klo 16:00 ja päättyy klo 14:00 ellei siitä ole poikkeavasti asiakkaan kanssa sovittu. Mikäli asiakas on ostanut loppusiivouksen, majoitus päättyy klo 12.00

Majoituskohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ennakko-ohjeen mukaisesti. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa varausvahvistuksessa saamansa ohjeet ja toimia niiden mukaan sekä majoituttuaan tutustua Tupakansioon ja Turvallisuusohjeisiin.

Loppusiivous, liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ne on mahdollista varata ja ostaa ennakkoon lisämaksusta.

Ostettuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois sekä laitettava päiväpeitteet vuoteisiin.

Kun asiakas huolehtii itse majoituskohteen loppusiivouksesta, hänen täytyy noudattaa annettuja siivousohjeita.

Asuntoauton ja -vaunun käyttö majoitustarkoitukseen majoituskohteen tontilla on kielletty.

Moottorikelkalla ajaminen piha-alueella on ehdottomasti kielletty.

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin varausvahvistuksessa on ilmoitettu.

Vahinkojen korvaukset ja häiriön tuottaminen

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle. Mikäli asiakas ei Kiinteistö Oy Puolukkapolun tai sen edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Kiinteistö Oy Puolukkapolulla tai sen edustajalla oikeus purkaa asiakkaan tekemä varaus välittömästi. Kaikista yllämainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut laskutetaan varaajalta.

Ylivoimainen este

Kiinteistö Oy Puolukkapolulla ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen ennen oleskelua tai oleskelun aikana tapahtuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä (esim. luonnonilmiöt, poikkeuksellinen sää, poliittiset tai uskonnolliset seikat, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset) jota elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Kiinteistö Oy Puolukkapolku ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.